Kao pretplatniku www.rifin.com stranica biti će Vam dostupne sve najnovije financijske analize i osvrti na tekuće privredno-ekonomske probleme. Da biste postali pretplatnik, molimo popunite obrazac u nastavku, odaberite tip i period pretplate,
te na kraju kliknite na "Pošalji zahtjev":
Naziv tvrtke:
Ime i prezime:
Adresa:
Mjesto:
Država:
MB ili JMBG:
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW stranice:
Godina rođenja:
 
Mjesečna pretplata:
studenti, učenici
50 Kn + PDV
fizičke osobe
100 Kn + PDV
mala i srednja poduzeća
200 Kn + PDV
ostali korisnici
500 Kn + PDV
za inozemstvo
100 US$
 
Period pretplate :
mjesečna pretplata  
tromjesečna pretplata popust 10%
polugodišnja pretplata popust 20%
godišnja pretplata popust 30%
 
 
     
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj kunsku pretplatu doznačuju na žiro račun br. 2481000-1120024996 sa naznakom za pretplatu.

Inozemni korisnici
pretplatu doznačuju:
Kreditna banka Zagreb, Croatia, SWIFT KREZHR2X
IBAN HR79 2481 0001 1200 2499 6
beneficieri: Rifin. d.o.o. Pantovčak 192a, Zagreb, Croatia


Sve ostale informacije možete dobiti na email: info@rifin.com