Monetarna politika
1.1. Kretanje kamatnih stopa
1.2. Primarni novac
1.3. Novčana masa
1.4. Ukupna likvidna sredstva
1.5. Odnos primarnog novca i novčane mase
Bankarski sustav
2.1. “Opskrbljenost” bankarskog sustava likvidnim sredstvima
2.2. Odnos aktivnih i pasivnih kamatnih stopa poslovnih banaka
2.3. Kretanje depozita poslovnih banaka, po sektorima
2.4. Kretanje kredita poslovnih banaka, po sektorima
2.5. Valutni odnos depozita i kredita
Javne financije
3.1. Ukupni prihodi i rashodi konsolidirane središnje države
3.2. Transakcije državnog proračuna
3.3. Financiranje državnog proračuna prema vrsti vlasnika duga
3.4. Dug središnje države, kraj razdoblja
3.5. Rashodi središnjeg državnog proračuna prema funkcionalnoj klasifikaciji
Odnosi s inozemstvom
4.1. Srednji devizni tečajevi HNB na kraju razdoblja
4.2. Platna bilanca - svodna tablica
4.3. Inozemni dug prema domaćim sektorima
4.4. Devizne rezerve HNB i poslovnih banaka
Cijene
5.1.1. Indeksi cijena na malo, troškova života i cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima