Ekonomija/Economics 1/15

Godina: 15 Broj: 1
  Cijena
200.00 kn
Dodaj u narudžbu...

Za pregled članaka potreban Vam je Adobe Acrobat Reader, ukoliko preglednik nemate instaliran možete to učiniti besplatno klikom na donji link.
  Sadržaj
* Uvodno izlaganje: Inozemni dug Republike Hrvatske
Družić Gordan
* Uvodno izlaganje: Inozemni dug Hrvatske: nastanak, stanje,
Stjepan Mesić
* Uvodno izlaganje: Od inflacije do duga i inflacije
Guste Santini
* Hrvatska ekonomska politika i hrvatski ekonomisti
Dujšin Uroš
* Javni i vanjski dug RH: utjecaj na ekonomski rast, stvaranje
Damir Novotny
* Vanjski dug i inflacija
Primorac Žarko
* Teatar ekonomskih apsurda
Dragomir Stojanov
* Varijacije na temu "Trziste - prokletstvo ili spasenje"
Vojnić Dragomir
* Inozemni dug Hrvatske
Zdunić Stjepan
* Prilog teoriji ljudskog kapitala: koja svojstva radne snage treba
Mario Bogdanović
* Kritika odnosa ekonomske politike i institucionalizacije u Crnoj Gori
Veselin Drašković
* Hrvatsko novčan trziste
Radošević Dubravko
* Učinci ekonomske politike u Hrvatskoj u razdoblju 1994. - 2007. godine
Guste Santini
* Kamatna stopa kao element nesigurnosti prilikom financijskih odluka
Dušan Zbašnik
* Odlučni zaokret i promjena smjera ili nastavak histerije
Čurčić Rudolf