Porezna reforma i hrvatska kriza


Za pregled članaka potreban Vam je Adobe Acrobat Reader, ukoliko preglednik nemate instaliran možete to učiniti besplatno klikom na donji link.

  Cijena
150.00 kn
Dodaj u narudžbu...
  Izdavač
Rifin d.o.o.
  Autori
  Guste Santini
  Sadržaj
Predgovor
Prijedlog
Sažetak
Uvod
1.
Pristup
2.
Podjela poreza
3.
Kretanje poreznih prihoda
4.
Procjena poreznih prihoda temeljem moje klasifikacije
5.
Kretanje javnog duga
6.
Porezna reforma
6.1
Oporezivanje sadašnjosti
6.1.1.
Porez na dodanu vrijednost
6.1.2.
Trošarine
6.1.3.
Oporezivanje dohotka
6.1.4.
Oporezivanje dobiti
6.2.
Oporezivanje prošlosti
6.3.
Oporezivanje budućnosti
7.
Zaključna razmatranja
Prilozi
Literatura