Financiranje emisijom vrijednosnih papira
 

  Cijena
rasprodano
  Izdavač
Golden marketing, 4 izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2002.
  Autori
  Orsag Silvije
  Sadržaj
0
Tržište kapitala
0
Financiranje poduzeća i financiranje strukture
0
Osnovne dileme financiranja
0
Financiranje poslovanja emisijom vrijednosnih papira
0
Obveznice
0
Obične dionice
0
Preferencijalne dionice
0
Konvertibilije, varanti i opcije
0
Rezime
0
Literatura
0
Glosar
0
Prilozi
0
Indeks