Lista knjiga za izdavača

Reforma Dalmacije
140.00 kn
Ekonomska podloga Hrvatskog pitanja
180.00 kn
Povijest ekonomskih doktrina
240.00 kn
Novac i kredit
240.00 kn
Temelj žitne trgovine
180.00 kn
Hrvatsko gospodarstvo polovicom XIX. stoljeća
140.00 kn
Komplet knjiga Hrvatska ekonomska misao
660.00 kn
Svjetski izazov Hrvatskoj
250.00 kn