Ljubav - Opraštanje; Šansa za treće tisućljeće!
ZAŠTITNA KAMATA – ZAŠTO SMO POGRIJEŠILI?
Rebalans proračuna
Financijski sustav - skica
Učinci tečajne politike na gospodarstvo Hrvatske u razdoblju 1994. - 2005. godine
Država i budžetsko ograničenje
UČINCI EKONOMSKE POLITIKE U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 1994.-2007.
Financijski sustav
Monetarna politika
Obvezna rezerva - porez na depozite
Kamatne stope - mjera nereda
Nelikvidnost - ostatak prošlosti
"ABCDE"-a - karcinom domaćih banaka
Banke i osiguranje
Bankarski sustav
Može li se očekivat podrška poslovnih banaka predstojećem izlasku iz krize
"U radiše svega biše, u štediše još i više"
Osiguravateljna industrija u Hrvatskoj
Zašto osnovati nacionalnu komercijalnu banku?
Javne financije
Javni prihodi
  Ekonomski aspekti poreznog sustava
  Kriterij za ocjenu poreznog sustava
  Oporezivanje dohotka
  Oporezivanje poduzeća ili ekonomski učinci poreza
  Oporezivanje dividende
  Oporezivanje potrošnje - trajni izvor poreznih prihoda
Javni rashod
  PRORAČUN - PRVI KORAK NOVE VLADE
  Fiskalni odnosi središnje i lokalnih vlasti
  Javna nasuprot privatna dobra - koliko države?
  Fondovi
Odnosi sa inozemstvom
Politika tečaja
Privreda
Tržište - što je to?
Sanacija privrede
Koncepcija i strategija razvoja preciziraju odgovor na pitanje koje ja "ZDRAVA" konkurencija u Hrvatskoj
Monetarna nasuprot fiskalnoj politici
Hrvatska za XXI stoljeće
Znanost kao poluga razvoja
Redefiniranje ciljeva gospodarske politike, instrumenata i uloge institucija gospodarskog sustava
Poslovna ekonomija
Poslovne kombinacije
Razvoj tvrtke: zašto i kako
Europska unija
Makroekonomska politika i kriteriji konvergencije evropskoj uniji