dr.sc. Dušan Zbašnik: "Kamatna stopa kao element nesigurnosti prilikom financijskih odluka"">
Vaše ime

Vaš e-mail

Vaš komentar