Slobodna Dalmacija
 
Dr. GUSTE SANTINI HRVATSKOJ NUDI DA IZ KRIZE IZIĐE KAO POBJEDNIK

Ujediniti Riječku banku i Croatia osiguranje

Riječka banka trošak je za državu, ali i izazov da se iz krize izađe kroz novu kombinaciju za razvoj financijske industrije i nacionalnoga gospodarstva. Predlažem Vladi da Riječku banku i Croatia osiguranje ujedini u koncept za gospodarski iskorak i dinamičniji rast, poručuje neovisni financijski analitičar dr. Guste Santini.
On se protivi prodaji Riječke banke novom strateškom partneru, te predlaže da to postane snažna nacionalna komercijalna banka i da zajedno s Croatia osiguranjem bude okrenuta u svom radu k izvozu i dinamiziranju gospodarskog razvoja zemlje, pri čemu će svaka od te dvije “komponente“, zajedno sa zainteresiranim domaćim poduzetnicima imati svoju zadaću u poticanju razvoja i poduzetništva. Santini upozorava da sadašnji trenutak i “riječka katastrofa“ mogu biti prijelomni u razvojnom smislu, te poručuje da Hrvatska “neće izaći iz krize sve dok ne naraste ekonomski nacionalizam i dok ne postane nacionalno definirana zemlja koja zna što hoće“.
Prošla vlast, kaže Santini, počela je prodavati banke i poduzeća i nije slušala, bila je gluha, a ova vlast ne samo da je gluha, nego je i ćorava! Zaključujući kako je kriza u Riječkoj banci upravo idealan trenutak za preispitivanje kuda idemo i kojim putem, Santini podsjeća i na poznati citat Hanibala “Ako nema puta, mi ćemo ga izgraditi“, kazavši da Hrvatskoj upravo to nudi — da iz krize izađe kao pobjednik.
Inače, Santini suodgovornom za kriminalne radnje u Riječkoj banci drži i monetarnu vlast. Zakonom je, tvrdi on, precizno propisano kako banke moraju raditi, koliko zaposlenika ima funkciju osigurača, te da izvješća Hrvatskoj narodnoj banci poslovne banke moraju podnositi svakih deset dana. Očito se nije radilo sve što je trebalo, ocjenjuje Santini. Viceguverner HNB-a Čedo Maletić izjavljuje da je predsjednik Uprave Riječke banke kazao da je sve u redu. Zar HNB radi po sluhu ili po zakonu?, pita Santini.
U HNB-u nisu željeli komentirati Santinijeve prozivke za sukrivnju u “riječkoj“ priči. Saznajemo da je u srijedu navečer održana izvanredna sjednica Savjeta HNB-a, na kojoj je glavna tema bila Riječka banka.

Marija BRNIĆ

TKO JE SVE ODGOVORAN?

Mišljenja oko slučaja “Nodilo“ i odgovornosti HNB-a prilično su podijeljena i u bankarskim krugovima. Većina se slaže da odgovornost leži na vlasnicima i Upravi, koje su imale vremena i mogućnosti “pročešljati“ poslovanje banke i znati što se događa u banci, te na revizoru koji je loše odradio svoj posao, dok je HNB-ov “grijeh“ što je previše vjerovao reputaciji koju je Riječka banka uživala. No bankari ističu i da je za HNB riječki slučaj “novi moment“, jer je pozornost u monitoringu banaka posvećivala uglavnom kvaliteti aktive, gdje je ležao uzrok dosadašnjim krizama u hrvatskim bankama.
 


Vaše ime

Vaš e-mail

Vaš komentar