Profit
 
AKTUALNO - FINANCIJSKE TURBULENCIJE


Indikativno je neosnivanje ekspertnog tima koji bi utvrdio odgovornost i uzroke gubitaka u Riječkoj banci
Povjerenje u banke
“U slučaju Riječke banke guverner HNB-a izvrsno je reagirao rekavši da će stati iza te banke. Potkraj prošle godine sredstva likvidnosti ušla su u poslovne banke kako bi se izvršila konverzija stranih valuta u euro. Da guverner nije ovako reagirao, bio bi oštećen cjelokupni bankarski sustav Hrvatske. Guvernerova izjava pokazala je da građani mogu imati povjerenja u ostale banke, a mogu vjerovati i Riječkoj banci, jer će HNB stati iza građana. Da Rohatinski nije postupio onako kao što je postupio, situacija bi bila dramatična.

Guverner HNB-a
Mislim da je bančin diler najmanje kriv za ono što se dogodilo. Svaki diler ima određeno ovlaštenje za financijske transakcije, a kod svakog dilera je važno da ostvari više pozitivnih nego negativnih rezultata. Pitanja su zašto ako ima više loših rezultata, nije bio smijenjen, kako je mogao ići iznad određenih limita i tko je to omogućio? Ne vjerujem da je u cijelom slučaju diler Nodilo sudjelovao sam. Budući da su upućena upozoravajuća pisma Centralnoj banci koja je trebala reagirati, očekujem aktiviranje pitanja o odgovornosti i nadležnosti u toj instituciji. Prema definiciji, provjera je bila posao centra za nadzor i kontrolu u HNB-u, a ako on nije vršio svoju zadaću, upitno je postojanje centralne banke. HNB više ne kontrolira domaće banke koje su u stranom vlasništvu, a sada se pokazalo da više ne kontrolira ni procese u tim institucijama...
Zabrinjavajuće je da se do danas nije osnovao nikakav ekspertni tim koji bi ispitao što se dogodilo s Riječkom bankom i kako je došlo do takvih gubitaka. Zanimljivo je da se u početku političkih promjena tvrdilo da ćemo vratiti novac koji je otišao u inozemstvo, a postaje očito da novac i dalje odlazi iz Hrvatske.

Nacionalna komercijalna banka
I dalje zastupam tezu o stvaranju nacionalne komercijalne banke koja bi se stavila u funkciju razvoja Republike Hrvatske. Riječka banka mogla je participirati u tom projektu. Trebalo je ozbiljno razmisliti o prijedlogu da se povežu 43 nacionalne tvrtke koje su se javile da bi kupile Croatia osiguranje s Riječkom bankom kako bi se stvorio solidan nacionalni financijski temelj.
Izjava Guvernera Rohatinskog da je sada cijeli bankarski sustav konsolidiran upitna je, ali i ja bih tako odgovorio da sam guverner.”

Preneseno iz emisije “Intervju tjedna” Radija 101 u kojoj je potkraj ožujka gostovao nezavisni ekonomski ekspert Guste Santini
 


Vaše ime

Vaš e-mail

Vaš komentar