Novi list
 
ANKETA O PRIVATIZACIJI U HRVATSKOJ: PRVIH 800 ODGOVORA NA WEB-ADRESI DR. GUSTE SANTINIJA (WWW.RIFIN.COM)

Na rasprodaji je budućnost milijun mladih ljudi

Na reprezentativnom uzorku, u sklopu stalnih pretplatnika i konzumenata Santinijeva weba, među kojima prednjače ekonomisti, menedžeri, studenti, pa i sve brojniji političari, zaokružuje se temeljni zaključak: dosadašnja je privatizacija - fatalni promašaj

Piše Ivo JAKOVLJEVIĆ
Novi list, 20.05.2002.

Ono što nikad unazad 12 godina nije raspravljeno na najvišem političkom mjestu, u Hrvatskom saboru, od 17. svibnja se u znatno širem krugu/uzorku preispituje i razmatra na web-adresi našeg stalnog suradnika, dr. Guste Santinija (www.rifin.com), koji je svoj internetski prostor otvorio za anketu na sedam pitanja: Kojeg od političara podržavate? Kojeg političara ne podržavate? Koja od parlamentarnih stranka dosljedno provodi svoj program? Koja od parlamentarnih stranaka nije dosljedna u provedbi svog programa? Treba li Hrvatskoj nacionalna komercijalna banka? Kome prodati «Croatia osiguranje»? I, naposljetku, što donosi privatizacija, kakvu perspektivu meni/mojoj djeci/unučadi/itd.?

Na temelju prvih 800 odgovora, u sklopu reprezentativnog uzorka koji - kako smo se izravno uvjerili - uglavnom čine stalni pretplatnici i konzumenti Santinijeva weba (među kojima prednjače ekonomisti, menedžeri, studenti, pa i sve brojniji političari), sve izrazitije se ispisuje temeljni zaključak: dosadašnja je
privatizacija u Hrvatskoj - fatalni promašaj.

Najplastičniji je jedan u nizu posebnih odgovora, koji je stigao na Santinijev e-mail, kao sažeto kvantitativno obrazloženje jednog od većinskih odgovora: privatizacijom se dosad nije (ras)prodavala samo državna imovina u bankama i najkvalitetnijim kompanijama, nego - budućnost najmanje milijun mladih i obrazovanih ljudi!

Za prvu snimku te web-ankete izdvajam samo odgovore na četiri ekonomska pitanja: treba li Hrvatskoj nacionalna komercijalna banka, kome prodati «Croatia osiguranje», što donosi privatizacija i kakva je perspektiva mene/moje djece/unučadi/itd.
Čak dvije trećine anketiranih smatraju da Hrvatskoj žurno, neophodno, treba bar jedna nacionalna komercijalna banka, osobito stoga što je kroz privatizaciju već više od 90 posto bankarskoga potencijala zemlje predano u većinski posjed njemačkih, talijanskih i austrijskih mega-banaka, dok preostalih 33 posto procjenjuju da treba, ili da bi bilo dobro da i takva postoji. Ni jedan odgovor dosad nije stigao u prilog opcije da Hrvatskoj ni jedna banka u domaćem (državnom, privatnom ili mješovitom) posjedu ne treba, kao što to znaju često kazivati i potpredsjednik Vlade Linić, i ministar financija Crkvenac, ili kao što o tom krucijalnom pitanju premijer Račan zna šutjeti.

Kome prodati najveću osiguravateljsku kuću, koja je još u državnom vlasništvu, Croatia-osiguranje? Čak 97 posto anketiranih smatra da prednost mora imati već postojeća ponuda domaćeg konzorcija, a samo njih tri posto da i ta važna tvrtka mora pripasti strancima. Dajući i Croatia-osiguranje na prodaju u cjelini, Vlada je izgleda već odlučila da i taj biser prepusti inozemnom kapitalu, i tako cjelokupne ovdašnje financije, pa i gotovo sav monetarni suverentitet, ustupi strancima.

Što donosi privatizacija? Čak 43 posto odazvanih na anketu smatraju da donosi lošiju budućnost, a njih 37 posto da znači rasprodaju obiteljskoga srebra. A kakvu perspektivu meni/mojoj djeci/unučadi/itd.? Dobru perspektivu zasad uočava njih samo tri posto, dok ih čak 76 posto ističe zabrinjavajuću budućnost za
mlade, a njih 12 posto lošu.

Santinijeva se anketa, tako, od uobičajenog sadržaja prve ekonomske web-adrese u Hrvatskoj, prometnula u krajnje zabrinjavajući skup poruka, koje će, otčita li ih pomno ili ne, i Hrvatski sabor i Vlada najvjerojatnije još jednom - mudro zanemariti.


TREBA LI HRVATSKOJ NACIONALNA KOMERCIJALNA BANKA

Neophodno 67%
Treba 24%
Bilo bi dobro 9%
Nije nužno 0%
Ne treba 0%
Ne znam 0%


KOME PRODATI "CROATIA OSIGURANJE"

Inozemnom kupcu 3%
Domaćem kupcu 97%


ŠTO DONOSI PRIVATIZACIJA

Rasprodaju obiteljskog srebra 37%
Restrukturiranje i brži privredni rast 0%
Približava nas svijetu kao subjekt 0%
Približava nas svijetu kao objekt 13%
Lošiju budućnost 43%
Ne znam 7%


PERSPEKTIVA MENE/ MOJE DJECE/ UNUČADI

Odlična 0%
Vrlo dobra 0%
Dobra 3%
Lošija 12%
Zabrinjavajuća 76%
Ne znam 9%

 


Vaše ime

Vaš e-mail

Vaš komentar