BRANKO HORVAT
 

Danas smo se oprostili od Branka Horvata. Branko Horvat više nije među nama. Branko Horvat spada među vodeće ekonomiste kada je riječ o samoupravnom socijalizmu. Samo je samoupravni socijalizam, po Branku, imao šanse da uspije. Državni socijalizam i nije bio, za Branka, socijalizam. Ipak u prethodnom sustavu Branko Horvat nije bio moralno-politički podoban kako su se tada nazivali kritičari tadašnjeg sustava.

Branko Horvat partizan sa 16 godina, humanista dvostruki doktor ekonomskih nauka, profesor emeritus, principijelan, svojeglav, dosljedan i sve drugo što krasi vrhunskog intelektualca koji poput dječije znatiželje istražuje i onda kada bi mnogi odustali. Branko nije nikada odustao. Branko je promišljao i predviđao buduća kretanja. Obično je bio u pravu. Njegov izraz «restauracija kapitalizma» u sebi sadrži ocjenu i procjenu kuda srljaju zemlje u tranziciji. Hrvatska je jedna od tih zemalja. Branko je uvijek i na svakom mjestu pokušavao ukazivati, pokazivati, dokazivati da se stvari ne trebaju/ne smiju događati na način kako se događaju. U tome je bio oštar i britak analitičar i kritičar.

Poznato je da «Politička ekonomija socijalzma» kandidira Branka Horvata za Nobelovu nagradu. «Politička ekonomija socijalizma» biva proglašena knjigom godine u SAD u 1982. godini od strane američkih ekonomista koji su ga i predložili za Nobelovu nagradu. Nije ju dobio što je uostalom karakteristika znanstvenika malih naroda. Ni Kalecki nema svoje mjesto među ekonomistima iako je u mnogo čemu anticipirao i analitički nadmašio Keynesa. Takav je život.

Zapravo o Branku Horvatu kao ekonomisti nije potrebno posebno iznositi činjenice. Njegove knjige su prevedene na 17 jezika. Mnogi njegovi radovi su sa engleskog prevođeni na hrvatski.

Kao pokretač te glavni i odgovorni urednik časopisa «Ekonomija/Economics» mnogo dugujem Branku Horvatu. Nebrojno smo puta raspravljali kako koncipirati i operativno voditi časopis. On kao pokretač i urednik vodećeg ekonomskog časopisa «Ekonomska analiza» imao je i na tom području ogromno iskustvo. Sva naša druženja i napori da ukažemo na relevantne probleme u Hrvatskoj, u suradnji sa drugim vrsnim ekonomskim analitičarima, nije prihvaćeno. Ostaje tek dokument koji pokazuje da su se dogođene stvari mogle predvidjeti i da se nisu morale dogoditi.

Na kraju želim ponoviti Hrvatska je izgubila velikog ekonomistu kojeg, na žalost, nije poštovala u onoj mjeri koliko ga je poštivao i poštuje svijet. Na taj način Branko Horvat dijeli sudbinu s ostalim velikanima znanstvene misli koje Hrvatska nije trebala.

23.12.2003
Guste Santini
 


Vaše ime

Vaš e-mail

Vaš komentar