Draško Barać: Dionice T-HT-a, kupiti ili prodati???
 
Draško Barać: Dionice T-HT-a, kupiti ili prodati???

Ovaj članak je napisan s namjerom kako bi se bar djelomično osvrnuli na veliku potražnju dionica T-HT-a.
Iz priloga brojnih medija javnog priopćavanja, vidljivo je da hrvatski građani nemaju suvisli odgovor na pitanje: Zašto kupuju dionice T-HT-a?
Većina je odgovorila: «Odlučili smo se na kupnju jer svi kupuju, pa tako i mi»

S toga, smatram da je prije ovakve prodajne kampanje trebalo hrvatskim građanima bar djelomično pojasniti kako funkcionira tržište kapitala, a to je:

Ø Vrijednost dionica na tržištu određuje odnos ponude i potražnje (veća potražnja podiže cijenu dionica i obrnuto)
Ø Na vrijednost dionica utječe poslovanje tvrtke, odnos prihoda i rashoda u proteklom razdoblju, odnos obveza i potraživanja u tekućem razdoblju, ostvarena dobit na kraju obračunskog razdoblja, vodstvo tvrtke (management), poslovna politika sadašnjeg i budućeg razdoblja, sklopljeni (nesklopljeni) ugovori, tržišni udio, konkurentsko okruženje i niz drugih bitnih faktora
Ø Moje mišljenje je da će na cijenu dionica najvećim dijelom utjecati sporno vlasništvo na DTK mrežom podzemnih cijevi u kojima se nalaze optički i ostali kabeli nužni za telefoniju, internet i kabelsku televiziju.
Naime, još uvijek nije u potpunosti razjašnjeno čija je DTK mreža. T-HT tvrdi da je DTK njihovo vlasništvo, te istu tako i vodi u svojoj bilanci. Jedinice lokalne uprave u samouprave (gradovi, općine) tvrde suprotno.


Zašto je to bitno???

Ø Iz razloga jer konkurentske tvrtke fiksne telefonije - operateri (Optima telekom i sl.) koje su ušle na hrvatsko tržite, sve više i agresivnije nastoje osvojiti što je moguće veći udio, nudeći povoljnije usluge na tržištu. Siguran sam da im velikim dijelom to i uspijeva, te će T-HT imati veliki napor da zadrži sadašnju poziciju, a još veći da poveća svoje prihode.
Ø DTK je u privremenom vlasništvu T-HT-a. Konkurentske tvrtke - operateri kao što je Optima telekom i njima slične, da bi mogle pružiti uslugu svojim korisnicima moraju plaćati naknadu T-HT-u radi korištenja navodno njihovog vlasništva nad DTK mrežom. To je za sada dobro ako se zanemari činjenica da je preko 20 gradova, uključujući i grad Zagreb pokrenulo postupak stjecanja vlasništva nad DTK mrežom.
Ø Kad se dogodi i proglasi da je DTK mreža vlasništvo svih hrvatskih gradova i općina kroz koje prolazi, onda se situacija na tržitu bitno mjenja iz razloga jer provizija ili naknada koju konkurentske tvrtke - operateri trenutačno plaćaju T-HT-u, više neće istu plaćati T-HT-u, nego gradovima, a to znači strahoviti pad prihoda od naknada, te automatski i pad cijene dionica.

Zabrinjavajuća činjenica je da hrvatski građani uzimaju kredit kako bi kupili dionice T-HT-a.
Razlog tome je slijedeći:

§ Efektivna kamatna stopa: 8,74%
§ Trošak obrade kredita: 2%
§ Naknada za sklapanje ugovora: 1%
§ Ulazna brokerska provizija: 1-2%
§ Izlazna brokerska provizija: 1-2%
§ Naknada za zatvaranje kredita: 2%

Kad se sve ovo zbroji vidljivo je da trošak angažiranog kapitala približno iznosi 16-20%.
To znači, da kad vrijednost dionica T-HT-a na tržištu poraste za 16-20% građani koji su uzeli kredit će imati jednak iznos kao i na početku ulaganja, a da ne govorimo o mogućim rizicima (što ako vrijednost dionica krene prema dolje?).
S toga, smatram da se u ovom slučaju radi o obmani i neupućenosti hrvatskih građana, pogotovo onih koji planiraju dionice zadržati dugoročno.


Draško Barać, bacc.oec.
28.09.2007
 


Vaše ime

Vaš e-mail

Vaš komentar